sesia.JPG

Изет Шабан и Сезгин Байрям ще бъдат „гласът на Ардино“ в Съвета за развитие

Новият Общински съвет в Ардинo проведе първото си редовно
заседание. На сесията присъстваха 27 общински съветници, които разгледаха десет
точки.

Съветниците определиха кмета на общината инж. Изет Шабан да
бъде представителят на Общинския съвет в Общото събрание и Асоциацията на „ВиК“
в Кърджали. Председателят на ОбС Сезгин Байрям и зам.-кметът Неджми Мюмюнходжов
бяха определени да представляват община Ардино в Общото събрание на акционерите
на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали, а кметът инж. Изет Шабан и Сезгин
Байрям-в Областния съвет за регионално развитие.
Общинският съвет взе решение и за издаване на запис на
заповед от Община Ардино в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща
авансово плащане за проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения на територията на Община Ардино“.
В друга точка от дневния ред, съветниците дадоха съгласието
си  кметът на общината инж. Изет Шабан да
подпише Запис на заповед за авансово плащане за изпълнение на проект „Подкрепа
за обучение и заетост на лица от уязвими групи в Община Ардино“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
„Стремим се да се възползваме от всички възможности, които
дава програмата. Тези проекти са жизненоважни за жителите на общината‘, сподели
кметът.
Приета бе и Програма за насърчаване използването на енергия
от източници и биогорива на Община Ардино.

24rodopi.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>