благороден

Първо новородено благородно еленче за тази година в ловното стопанство „Студен кладенец“

В ловното стопанство „Студен кладенец” се роди първото новородено благородно еленче за тази година. Фондация „По- диви Родопи“ в сътрудничество с Дивечовъден участък „Студен кладенец“ работи от години за възстановяването на благородния елен  в Източните Родопи, като само в началото на 2017 г. в участъка бяха разселени 14 благородни елена. Част от елените имат GPS предаватели и екипа следи непрекъснато тяхното движение из района. Целта е създаването на устойчива популация от благороден елен в защитената зона Студен кладенец от минимум 100 свободно живеещи благородни елена. Първите благородни елени в района на Студен кладенец бяха докарани през 2012 г.“.

Благородният елен е най- едрият вид елен, обитаващ България. Българската популация на благородния елен е съсредоточена основно в ловните стопанства и националните паркове. Основният лимитиращ фактор за неговото разпространение е бракониерството.  В момента има запазени няколко десетки екземпляра по граничните части на Източни и Западни Родопи в Държавно ловно стопанство „Женда“.

Благородният елен, заедно с останалите диви копитни, играе важна роля в поддържането на откритите пространства в горите и пасищата. Пасищата привличат множество насекоми, земноводни, влечуги, птици, дребни бозайници – важна брънка от хранителната верига за други видове. От своя страна едрите тревопасни са основен хранителен ресурс за хищниците и лешоядите. По този начин възстановяването на благородния елен играе важна роля за възстановяването и поддържането на биоразнообразието като цяло в Източните Родопи.

Връщането на eлените лопатари и благородните елени в Източните Родопи е важна природозащитна дейност, която  се извършва и финансира в рамките на LIFE проект  “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, изготвен от Rewilding Europe в партньорство с фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците.НЖ

 

Малкото с майка в района на Студен Кладенец, заснета от екипа.
Снимка: Стефан Аврамов/ По-диви Родопи

Материалът Първо новородено благородно еленче за тази година в ловното стопанство „Студен кладенец“ е публикуван за пръв път на .

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>